• Uw winkelwagen is leeg
menu

Privacy verklaring

XO Pharma Oils, gevestigd aan Amsteldiep 2, 8321 WH Urk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring voor cliënten en bezoekers van de website(s) beschrijft XO Pharma Oils hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. XO Pharma Oils is voor de verwerkingen van persoonsgegevens de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Bent u cliënt bij XO Pharma Oils, dan is dit privacy statement voor u bedoeld. Hierin kunt u lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, hoe de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens wordt gewaarborgd en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Voor een vraag, suggestie en/of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen via info@xopharmaoils.com. Ronald van der Kuil is de Functionaris Gegevensbescherming van XO Pharma Oils. Hij is te bereiken via info@xopharmaoils.com.

Door snelle technologische ontwikkelingen, gewijzigde interne processen of gewijzigde wet- en regelgeving is het soms nodig deze privacyverklaring aan te passen. U kunt aan de datum hieronder zien wanneer de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden. De laatste versie van deze privacyverklaring is te vinden op onze websites. 

Versie: november 2020 

Contactgegevens
https://www.xopharmaoils.com/nl/contact
Amsteldiep 2
8321 WH Urk
+31 (0)527 206 531

Ronald van der Kuil is de Functionaris Gegevensbescherming van XO Pharma Oils. Hij is te bereiken via info@xopharmaoils.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
XO Pharma Oils verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xopharmaoils.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
XO Pharma Oils verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van uw bestelling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
XO Pharma Oils neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van XO Pharma Oils) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
XO Pharma Oils bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een aansprakelijkstelling). De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen. 

Voor financiële gegevens hanteren we de gangbare bewaartermijn van thans 7 jaar. Voor alle overige gegevens hanteren we in beginsel een termijn van 5 jaar, de wettelijke verjaringstermijn, tenzij een andere termijn is genoemd. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn uw gegevens langer te bewaren. 

Indien u een verzoek indient betreffende uw persoonsgegevens, bewaren wij uw verzoek en de correspondentie over het verzoek. 

Delen van persoonsgegevens met derden
XO Pharma Oils verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
XO Pharma Oils gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. XO Pharma Oils gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XO Pharma Oils en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xopharmaoils.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

XO Pharma Oils wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
XO Pharma Oils neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@xopharmaoils.com.

www.xopharmaoils.com gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.xopharmaoils.com toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren